Översyn av Hammarby Handbolls elitorganisation

Efter herrlagets uttåg från Handbollsligan pågår nu en översyn av elitverksamheten. Arbetet leds av Mats Norrstad, ordförande i Hammarby IF Handbollsförening, majoritetsägare i Hammarby Handboll AB.

Herrlagets sportsliga organisation är just nu under generell genomlysning. Målsättningen är att, i god tid inför kommande säsong, säkerställa god sportslig kompetens i såväl spelartrupp som tränarstab. Genomlysningen har även som ambition att lägga grunden för de sportsliga målsättningarna på både kort och lång sikt.

En styrgrupp börjar ta form med ett mindre antal ledamöter, som kommer att utökas. Dess primära uppgift, tillsammans med sporten, är att få fram en solid plattform för framtiden, både organisatoriskt och ekonomiskt.