Bajenfonden – för allas möjlighet att spela handboll

Bajenfonden är en ideell förening som vill främja Hammarby Handbolls barn och ungdomars möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Vi vill att fler ska få chans att vara aktiva i idrottslivet och inte behöva avstå för att det inte finns pengar.

Bajenfonden söker medel från gåvogivare och sponsorer för att sedan dela ut dessa medel som bidrag och stipendier till barn och ungdomar för sektionsavgift, inköp av kläder och utrustning, till resor och omkostnader vid cuper och därmed förenlig verksamhet.

För att söka bidrag ur Bajenfonden skall barnets ledare ansöka om detta tillsammans med en motivering. Styrelsen tar sedan beslut om tilldelning inom en vecka efter att ansökan inkommit.

För att bidraga till en meningsfull fritid för fler barn- och ungdomar behövs ditt bidrag, besök bajenfonden.se för att skänka pengar. Inom kort kommer också möjligheten att bli månadsgivare, tack vare Mobilgirot och Digitala Lagkassan.

För mer information hör av dig till fondens ordförande John Lindvall (john.lindvall@hammarbyhandboll.se), sekreterare Catrin Loqvist (catrin.loqvist@hammarbyhandboll.se) eller kassör Joacim Berntsson (joacim.berntsson@hammarbyhandboll.se).