Valberedningens förslag till styrelse i Hammarby IF Handbollsförening

Hammarby IF Handbollsförenings valberedning är nu färdig med sitt förslag till styrelse, som det ska röstas om på årsmötet 2017-06-13. På den här länken finns kallelsen.

Valberedningen har under 2016-2017 löpande följt föreningsstyrelsens arbete, närvarat vid ett antal styrelsemöten och haft en dialog med ordföranden kring styrelsearbetet.

 

Styrelsen för Hammarby IF Handbollsförenings under 2016/2017 har varit:
Ordförande: Mats Norrstad
Ledamöter: Johanna Frisk, Göran Andersen, Carlo Galluzzi, Lars-Inge Berg, Lars Olsson

Förslaget till Hammarby IF Handbollsförenings styrelse 2017/2018:

Mats Norrstad (omval) föreslås som ordförande i föreningen med ett års mandatperiod, dvs till årsmötet 2018.

Cissi Lundmark (nyval) och Joacim Berntsson (nyval) föreslås till val som ordinarie ledamöter med två års mandatperiod, dvs till årsmötet 2019.

Carlo Galluzzi (omval) och Lars-Inge Berg (omval) föreslås som ordinarie ledamöter med ett års mandatperiod, dvs till årsmötet 2018.

Lars Olsson fortsätter som ordinarie ledamot med ett år kvar på sina mandatperiod, dvs till årsmötet 2018.

På årsmötet ska även 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år väljas.

Väl mött på årsmötet den 13 juni!
Mötet hålls i Gula villan vid Kanalplan, adress Södermannagatan 63, klockan 18.00.

Valberedningen
Martina Locatelli, sammankallande
Spelare i Hammarby handbolls damlag sedan 2008.

Pelle Rydell
Styrelseledamot i Hammarby Handboll AB med ansvar för herrarnas utvecklingslag. Tränare i Hammarby handboll P05.

Roffe Pettersson
Funktionär för säkerhet och domarassistans på Hammarbys handbolls herrmatcher. Tränare i Hammarby handboll P06.