Hammarby Handboll tillsätter klubbchef

Bygget av Bajens framtida elitorganisation fortsätter.
Nu tillsätts Ove Radinger, med mångårig bakgrund inom Stockholmshandbollen, som klubbchef.
– Jag kommer att driva på de arbetsgrupper som finns och synliggöra vår verksamhetsplan så att alla kan förstå vad vi gör, säger han.

Ove Radinger inledde sin egen handbollskarriär som åttaåring i Cliff, en klubb som han sedan både har tränat och varit sportchef i. Dessutom har han en stort Bajenhjärta och har genom åren följt flera sektioner.
– Bajen har inte bara varit en hobby utan det har varit mitt liv. Sedan juni 2017 är det första gången jag inte har haft något ledaruppdrag inom handbollen och då jag har god kontakt med ordförande Robert Petrovic kände jag att jag kunde hjälpa till när klubben frågade. Det finns en fantastisk potential i Hammarby Handboll.

Under hösten har Hammarby Handboll arbetat fram en ny verksamhetsplan för elitverksamheten, med fokus på sportslig och organisatorisk utveckling. Därför tillsätts nu ett antal arbetsgrupper inom flera områden. I sin nya roll som klubbchef ansvarar Radinger för hantering och koordinering av dessa grupper.
– Blir det tydligt vad grupperna jobbar med, både kort- och långsiktigt, ser sponsorer och andra som vill jobba med klubben var man kan vara med som resurs. Jag kommer att driva på och följa upp aktiviteterna. Det behövs någon som har en helikoptervy, säger han.

Vad har du för förväntningar på dina roll?
– Jag vill kunna känna att rollen har gjort en skillnad och att alla som är med i organisationen tycker att det är kul i Hammarby Handboll. Om alla har en tydlig roll och får visad uppskattning för det man gör sprider det en bra känsla. Jag hoppas även att det ska synas på alla plan när vi startar slutspelet i slutet på nästa säsong.

Hammarby Handbolls ordförande Robert Petrovic har de senaste veckorna tillsatt både en ny sportchef och nu en ny klubbchef.
– Tanken är att dessa två roller ska vara med att bidra till att vi når vårt långsiktiga mål: att vara ett stabilt slutspelslag med mestadels egna produkter. Vi är mycket glada att knyta Ove till oss och han kommer att bli en mycket bra resurs för oss kring byggandet av hela klubbens framtidsarbete.